Waarom isoleren

Energiebesparing

Door uw huis goed te isoleren gaat er minder warmte verloren in uw woning en verbruikt u dus minder energie.

Milieu

Dankzij goede isolatie moet u uw huis minder verwarmen en dus stoot u meteen ook minder CO2 uit.

Comfort

Uw huis blijft koel in de zomer en warm in de winter. Een duurzame investering voor uw woning dus.

Hoeveel spaart u uit?

Are you limited in your insulation thickness image

Hoeveel u uitspaart is afhankelijk van verschillende parameters zoals de materialen waarmee uw woning werd gebouwd. Bevat uw spouw reeds isolatie of niet? Wat is de totale oppervlakte van de gevelopeningen (ramen, deuren en garagepoorten)? Met welk type bebouwing (rijwoning, halfopen bebouwing, open bebouwing) heb ik te maken? Studies tonen aan dat via de gevel 25% tot 30% warmte verloren gaat. Dit samen met het dak zijn dus de belangrijkste factoren in de weg naar een energetische woning.

Een minder meetbare factor is echter het comfort. De meerderheid van onze klanten geeft aan dat het comfort de absolute meerwaarde van hun project is. Hier is een logische verklaring voor. Hoe aangenamer de gevoelstemperatuur in uw woning, hoe aangenamer het er vertoeven is. U ervaart als het ware een hogere gevoelstemperatuur in huis, ook al is de binnentemperatuur beduidend lager. Zo hoeft u minder te stoken in huis en bespaart u flink wat op uw energiefactuur.

We denken bij sparen vaak aan onze energiefactuur, dit is echter niet de enige vorm van sparen. Vlaanderen telt bijzonder veel bestaande woningen en appartementen die op dit moment niet meer voldoen aan de huidige eisen voor nieuwbouwwoningen. De regering heeft om die reden termijnen opgelegd met als doel alle (ook bestaande) woningen energiezuinig te maken. En dit heeft invloed op de vastgoedmarkt. Nu spreken we van waardevaste woningen wanneer een woning aan de huidige eisen betreffende energiezuinigheid voldoet. Niet-waardevaste woningen of niet-energiezuinige woningen verliezen hierdoor elk jaar aan waarde, terwijl waardevaste woningen stijgen in waarde.

De vastgoedwaarde wordt bepaald door de energieprestaties en door de uitstraling van uw woning. Hoewel de meerderheid van onze klanten hun woning niet plannen te verkopen, is het goed om weten dat een gerenoveerde homz-woning een meerwaarde krijgt van 35% tot 40%.

De verschillende soorten isolatie

Spouwmuurisolatie

Het isoleren van de spouw is een vorm van gevelisolatie die alleen kan toegepast worden als de buitenmuur een spouwmuur is. Een spouwmuur bestaat uit een binnenspouwmuur en een buitenspouwmuur met daartussen een holle ruimte, de spouw. Huizen die gebouwd zijn vóór 1920 hebben geen spouw. Vanaf de jaren ’60 tot begin jaren ’90 werden huizen voorzien van een open spouw zonder isolatie.

De spouw navullen met isolatie is een kostenefficiënte manier om de energieprestaties van uw woning te verbeteren maar is echter niet Future Proof. U kunt met spouwisolatie de BEN-norm niet halen omdat uw gevel niet voldoet op vlak van isolatiewaarde. Een spouw moet minstens 50 mm breed zijn om spouwisolatie te kunnen toepassen. De meeste woningen beschikken echter over een spouw van 30 mm tot max 60 mm. Dit is echter onvoldoende om uw woning klaar te krijgen voor de toekomstige normen. U zult als het ware uw huidige investering op een later tijdstip moeten herhalen. Ook zijn risico’s op condensatie of waterinfiltratie niet uitgesloten bij deze methode.

Het plaatsen van spouwmuurisolatie heeft wél het voordeel dat u in uw woning kan blijven tijdens de uitvoering van de werken. Ook moet er niet ingeboet worden aan binnenoppervlakte.

Different types of isolation image 0

Isolatie aan de binnenzijde

Bij het isoleren aan de binnenzijde van de buitenmuur, worden de isolatieplaten ofwel rechtstreeks verlijmd ofwel geplaatst in een structuur van hout of metaal én afgewerkt met een bekledingsplaat. Deze techniek wordt slechts sporadisch toegepast omdat het een delicaat werk is met veel risico’s zoals mogelijke vochtproblemen en infiltraties. Ook moet u steeds rekening houden met allerlei parameters en obstakels. Zo moet u aandacht besteden aan de bestaande infrastructuur van de woning waarbij verwarming (bv radiatoren), elektriciteit (stopcontacten en schakelaars) deur- en raamlijsten, rolluikkasten en dergelijke vaak al aanwezig zijn.
Het wegwerken van koudebruggen is dan bijna zo goed als onmogelijk omwille van de vloerplaat tussen de verdiepingen, de muren die loodrecht op de buitenmuur staan, … . Al deze hindernissen zorgen ervoor dat de isolatie wordt onderbroken. Hierdoor kunnen koudebruggen met mogelijke condensatieproblemen ontstaan.
Bij isolatie aan de binnenzijde ondergaat uw woning een zeer ingrijpende renovatie. Tijdens het doorvoeren van de verschillende aanpassingen aan uw woning worden leefruimtes gedurende meerdere maanden onbewoonbaar omwille van stof, vuil en lawaai. Daarnaast wordt de bewoonbare oppervlakte kleiner in vergelijking met vroeger.

Different types of isolation image 1

Buitengevelisolatie

Buitengevelisolatie is een efficiënte techniek die tegelijk de kans biedt om uw woning een nieuwe look te geven. Bij buitengevelisolatie wordt uw woning ingepakt met een naadloze isolerende laag zonder onderbrekingen, geen koudebruggen meer dus. Het gaat hier om een systeem. Alle materialen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het systeem is afhankelijk van de gekozen gevelbekleding zoals bijvoorbeeld hout, sierpleister, steenstrips, …. Er bestaan grote verschillen in de diverse systemen. Er is bijvoorbeeld veel afhankelijk van het isolatiemateriaal. Daarom geven wij steeds mee een isolatie te kiezen met een hoge isolatiewaarde die hard, drukvast en 100% waterafstotend is.

Met de juiste dikte en isolatiewaarde is de woning wél Future Proof en bijgevolg BEN-conform. Het systeem zorgt niet alleen voor flink wat energiebesparing, het zorgt er ook voor dat het binnenklimaat steeds optimaal is. Verder worden bouwfysische problemen zoals condensatie en waterinfiltratie uitgesloten en kan het systeem ook toegepast worden op beschadigde en oneffen gevels.

Een bijkomend voordeel is ook dat u tijdens de werken in uw woning kan blijven wonen zonder enige last. Ook moet er in huis niet ingeboet worden aan binnenoppervlakte.

Different types of isolation image 2

Bent u beperkt in uw isolatiedikte?

Are you limited in your insulation thickness image

Volgens het Vlaams rooilijndecreet mag sinds 2009 een gevel de rooilijn of bouwlijn met maximum 14 cm overschrijden voor isolatiedoeleinden. Het decreet geldt ook in het geval de voorgevel samenvalt met de rooilijn (vb. het voetpad of straatkant). Ongeacht of u een open, halfopen of gesloten bebouwing bezit, kan u dus altijd maximum 14cm uitbreiden voor isolatiedoeleinden. Indien uw woning kleiner is dan de bouwzone, kan u zelfs meer voorzien.
Het homz-concept met 12 cm isolatie en 2cm dikke steenstrippen valt binnen dit decreet én voldoet aan de eisen van de BEN-norm inzake gevels.

Realisaties

De BEN-norm 2021 voor uw gevel

Are you limited in your insulation thickness image

Vanaf 2021 zullen alle nieuwbouwwoningen in Europa gebouwd moeten worden volgens de BEN-normen. BEN-woningen verbruiken een minimum aan energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water, en gebruiken groene energiebronnen om de overige nodige energie op te wekken. Deze norm is voor 2021 vastgelegd op een Umax van 0,24 W/m²K. Een gevel geBENoveerd met homz voldoet aan de eisen opgelegd voor gevels, dit met de toegelaten isolatiedikte van 12 cm. Dit geldt ook voor rijwoningen en woningen die gebouwd zijn op de rooilijn. Sinds 2011 mag u namelijk 14cm buiten de bouw- en rooilijn komen voor isolatiedoeleinden. Beter isoleren dan de norm is altijd mogelijk, doch het is goed om te weten dat indien rekening gehouden wordt met de vooropgestelde norm het isolatiepakket optimaal is.

Contact